รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์เบลเยียม – ภาษาอื่น ๆ