รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์อิตาลี – ภาษาอื่น ๆ