รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์นอร์เวย์ – ภาษาอื่น ๆ