รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในจักรพรรดิเม็กซิโก – ภาษาอื่น ๆ