รายชื่อรางวัลที่แอนน์ แฮททาเวย์ได้รับ – ภาษาอื่น ๆ