รางวัลออสการ์ สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม – ภาษาอื่น ๆ