รางวัลออสการ์ สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม - ภาษาอื่น ๆ