มาเรียแห่งบราบ็องต์ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส – ภาษาอื่น ๆ