มาตรวัดฟรีดแมน–เลอแมตร์–โรเบิร์ตสัน–วอล์กเกอร์ – ภาษาอื่น ๆ