พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 3 แห่งอิตาลี – ภาษาอื่น ๆ