พระเจ้าววาดือสวัฟที่ 2 ยากีลโลแห่งโปแลนด์ - ภาษาอื่น ๆ