พระเจ้าววาดือสวัฟที่ 2 ยากีลโลแห่งโปแลนด์ – ภาษาอื่น ๆ