พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล - ภาษาอื่น ๆ