พระเจ้าฟรีดริชที่ 1 แห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค – ภาษาอื่น ๆ