พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา - ภาษาอื่น ๆ