พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ – ภาษาอื่น ๆ