พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช – ภาษาอื่น ๆ