พระเจ้าคริสตอฟเฟอร์ที่ 3 แห่งเดนมาร์ก – ภาษาอื่น ๆ