พระเจ้าคริสตอฟเฟอร์ที่ 1 แห่งเดนมาร์ก – ภาษาอื่น ๆ