พระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ค.ศ. 1701 – ภาษาอื่น ๆ