พระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ค.ศ. 1701 - ภาษาอื่น ๆ