พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) - ภาษาอื่น ๆ