พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) – ภาษาอื่น ๆ