พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) – ภาษาอื่น ๆ