ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง - ภาษาอื่น ๆ