ประเทศไอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 – ภาษาอื่น ๆ