ประเทศเนเธอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูหนาว 1952 - ภาษาอื่น ๆ