ประเทศเนเธอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูหนาว 1952 – ภาษาอื่น ๆ