ประเทศเช็กโกสโลวาเกียในโอลิมปิกฤดูหนาว 1976 - ภาษาอื่น ๆ