ประเทศเช็กโกสโลวาเกียในโอลิมปิกฤดูหนาว 1976 – ภาษาอื่น ๆ