ประเทศเช็กโกสโลวาเกียในโอลิมปิกฤดูหนาว 1964 – ภาษาอื่น ๆ