ประเทศเช็กโกสโลวาเกียในโอลิมปิกฤดูหนาว 1956 – ภาษาอื่น ๆ