ประเทศเช็กโกสโลวาเกียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964 – ภาษาอื่น ๆ