ประเทศเช็กโกสโลวาเกียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1956 - ภาษาอื่น ๆ