ประเทศเกาหลีใต้ในโอลิมปิกฤดูหนาว 2006 - ภาษาอื่น ๆ