ประเทศฮังการีในพาราลิมปิกฤดูร้อน 2020 – ภาษาอื่น ๆ