ประเทศอินโดนีเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1996 – ภาษาอื่น ๆ