ประเทศอินโดนีเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988 - ภาษาอื่น ๆ