ประเทศอาเซอร์ไบจานในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 – ภาษาอื่น ๆ