ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูหนาว 2010 - ภาษาอื่น ๆ