ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูหนาว 1988 - ภาษาอื่น ๆ