ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 - ภาษาอื่น ๆ