ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 - ภาษาอื่น ๆ