ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988 - ภาษาอื่น ๆ