ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936 - ภาษาอื่น ๆ