ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในโอลิมปิกฤดูหนาว 1994 - ภาษาอื่น ๆ