ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 - ภาษาอื่น ๆ