ปฏิบัติการณ์เดือด ล่าบันทึกลับสุดขอบโลก – ภาษาอื่น ๆ