บัคกี้ บาร์นส์ (จักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล) – ภาษาอื่น ๆ