นักบุญเจอโรมเขียนหนังสือ (คาราวัจโจ-วาเล็ตตา) – ภาษาอื่น ๆ