ธงพระอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์แห่งมาเลเซีย – ภาษาอื่น ๆ