ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย - ภาษาอื่น ๆ