ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย – ภาษาอื่น ๆ