ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน – ภาษาอื่น ๆ