ธงชาติบริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี – ภาษาอื่น ๆ