ธงชาติบริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี - ภาษาอื่น ๆ