ทะเบียนสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ – ภาษาอื่น ๆ