ซูเปอร์มาริโอบราเธอส์: เดอะลอสต์เลเวลส์ – ภาษาอื่น ๆ